Driving License को Online फारम कसरि भर्ने ?

Published by Subas Niraula on

हामीले दिनहु आफ्नो दैनिकी पुरा गर्न को लागि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा जनको लागि नभई नहुने  साधन हो सवारी साधन . त्यसमाथि पनि मोटरसाइकल त अग्रपंति मा आउछ तर जुनसुकै engine वाला सवारी चलाउनको लागि भने नेपाल सरकार बाट अनुमति लिनुपर्छ, जसलाई Driving License भनिन्छ आउनुहोस आज हामी यो सवारीचालक अनुमतिपत्र को Online form कसरि भरिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौ

१. सर्बप्रथम यातायात व्यवस्था ववभागको वेबसाइट www.dotm.gov.np मा जानुहोस्।

२. तलको Screenshot मा देखाए अनुसार  वेब साइटको होम पेजमा यातायात व्यवस्था ववभागको चिनारी मुनन रहेको ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमनत पत्र’ को लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

३. ड्राइभिङ् लाइसेन्स अनलाइन रजिष्ट्रेशनमा क्लिक गर्नुहोस्।

४. त्यस पछि त्यहाँ रहेको Citizenship मा Nepal छानेर proceed मा क्लिक गर्नुुहोस्।

५. आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Demographic Details) भर्नुुहोस्।

६.जन्ममिति Date fo Birth (DOB) छाने पछि आफै उमेर (Age) आउनेछ ।

७.स्थायी ठेगाना (Permanet Adress) भर्नुुहोस् ।

८.यदि स्थायी र अस्थायी ठेगाना एकै भए Same As Permanent मा चेक मार्क गर्नुुहोस् ।

९.आफूले दरखास्त दिन लागेको वर्ग छान्नुहोस् 

१०. Professional OR Non Professional मा अन्य (others) छान्नुहोस् ।

११.आफूले दरखास्त दिन लागेको कार्यालय रहेको अञ्चल छान्नुहोस्   )

१२. सो अञ्चल कार्यालयको लाइसेन्स कार्यालय छान्नुहोस् ।

१३. याद राख्नुहोस एस्ट्रीक (*) लागेका विवरण अनिवार्य भर्नुुपर्नेछ ।

१४.सबै विवरण भरेपपछि SUBMIT मा क्लिक गर्नुुहोस् ।

१५. Are you sure you want to continue? म्यासेजमा आउँछ, ओके मा क्लिक गर्नुुहोस् ।

१६. आफूले भरेको विवरण पुनः एकपटक चेक गरेर इडिट गरी सच्याउनुहोस् ।

१७. सबै विवरण ठीक भए प्रिन्ट गर्नुहोस् ।

यसरि तपाई सवारीचालक अनुमतिपत्र को लागि आफै फारम भर्न सक्नुहुन्छ 


1 Comment

Nirajan Niraula · November 23, 2018 at 3:02 PM

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *